Trọng lượng bản thân : 8.200(kg)
Tải trọng: 28.700 (kg)
Thể tích thùng: 23 (m3)
Kích thước bao: 8570/8470 x 2300/1300 x 1280/680 (mm)
Lốp : 11.00R20 – lốp bố thép