Trọng lượng bản thân : 8200(kg)
Tải trọng: 30.800 (kg)
Thể tích bồn trộn : 29 (m3)
Kích thước bao: 8860/8180 x 2280/1600 x 2900/1600 (mm)
Lốp : 12R22.5– lốp bố thép